เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล...

สื่อโซเซียลหน่วยงาน

เมนูหลัก

การบริหารจัดการความเสี่ยง

 


 

P01 1

นายนวดล ป่าผึ้ง
หัวหน้าสำนักปลัด
ระดับต้น
รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
สายด่วน : 062-1577370
 

P01 1

นายภักดี พึ่มชัย
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ระดับต้น
สายด่วน : 081-3807841

P01 1

นายนวดล ป่าผึ้ง
หัวหน้าสำนักปลัด
ระดับต้น
สายด่วน : 062-1577370

P01 1

นายเอนก ลาดี
ผู้อำนวยการกองช่าง
ระดับต้น
สายด่วน : 083-2752052

P01 2

นางสาวภัทรธิรา นาคเสน 
นิติกร ปฏิบัติการ
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
สายด่วน : 080-7994797

P01 2

นายนวดล ป่าผึ้ง
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง
สายด่วน : 062-1577370

P01 1

นายบรรจง คาแพงน้อย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการ
กองสวัสดิการสังคม
สายด่วน :086-226-7778

ประกาศจากระบบ E-GP ของกรมบัญชีกลาง(อบต.เมืองพาน อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี)

  1. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
  2. ประกาศราคากลาง
  3. ประกาศเชิญชวน
  4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

กรมบัญชีกลาง

03 ตุลาคม 2566

กรมบัญชีกลาง

03 ตุลาคม 2566

กรมบัญชีกลาง

03 ตุลาคม 2566

กรมบัญชีกลาง

03 ตุลาคม 2566

next
prev

ประกาศจากระบบ E-GP ของกรมบัญชีกลางทั้งหมด(โดยเลือกหัวข้อ)

ลิงค์หน่วยงานที่น่าสนใจ

Information center to contact the government Comptroller Generals Department Damrong Dharma Center Department of Employment
National Anti Corruption Commission National Health Security Office Ministry of the Interior Udon Thani Local Office
Department of Local Administration Thai Women Empowermend Funds webmaster webmaster
footer haetailocal

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน(Mueang Phan Administrative Organization)
อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 41160

Email : saraban@mueangphan.go.th  โทรศัพท์ : 0-4221-9650 โทรสาร : 0-4221-9650

เว็บไซต์หน่วยงาน : www.mueangphan.go.th
   สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2521 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
Copyright © 2022  www.mueangphan.go.th  All Rights Reserved.
ออกแบบและพัฒนาโดย...www.jewelryitem.com รับทำเว็บไซต์หน่วยงานท้องถิ่น (เทศบาล,อบต.)  

Email : jewelryitem7749@gmail.com โทร.080-0071702(เบอร์ผู้ดูแลเว็บไซต์),(คุณโจ)