เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล...

สื่อโซเซียลหน่วยงาน

เมนูหลัก

การบริหารจัดการความเสี่ยง

 

B1

น.ส.ฉันทณัฏฐ์ วงษ์หาจักร์
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
สายด่วน : 089-5672963
 

B1

น.ส.ฉันทณัฏฐ์ วงษ์หาจักร์
นักวิชาการศึกษา
ชำนาญการ

B1

น.ส.ภรนิพา ชินคำ
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

P043

น.ส.สิริณภากรณ์ ภักดี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

B1

นางศิริรัตน์ พากุล
ครู 

B1

น.ส.ชลธิชา คำดวง
       ครู     

B1

นางจันทร์ใด ธรรมเลิศ
ครู

B1

นางพิชชาภรณ์ ผลแสง
ครู

B1

นางเยาวลักษณ์ พานคำ
ครู

B1

นางลำดวน ศรการ
ครู

B1

นางสงวนน้อย ไชยา
ครู

B1

น.ส.ดวงพร สุพรมอิน
ครู

B1

ว่าที่ ร.ต.หญิงกัลญสนัน ใจบุญ
ครู

B1

นายยุทธพงษ์ กำเนิดกาลึม
ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ ฯ

B1

นางประไพร อินทะจำปา
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

B1

นางพวงเพชร ผิวสว่าง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

B1

นางเอมอร พรมสมบัติ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

B1

น.ส.จินตนา รัชโน
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

B1

น.ส.ธัญชนก กำเนิดกาลึม
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

B1

นางดอกรัก คำดวง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

B1

นางยุพิน จันทรมณี
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

B1

นางราตรี พันธะโชติ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

B1

น.ส.จันทิมา แก้วบัว
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

B1

น.ส.ดอกไม้ ชาวดร
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

B1

นางติ๋ม หอมสมบัติ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

P08 24

น.ส.นงพงา สุขใจ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
 

B1

น.ส.พรภิมล อินทะจำปา
พนักงานจ้างเหมา

ประกาศจากระบบ E-GP ของกรมบัญชีกลาง(อบต.เมืองพาน อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี)

  1. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
  2. ประกาศราคากลาง
  3. ประกาศเชิญชวน
  4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
next
prev

ประกาศจากระบบ E-GP ของกรมบัญชีกลางทั้งหมด(โดยเลือกหัวข้อ)

ลิงค์หน่วยงานที่น่าสนใจ

Information center to contact the government Comptroller Generals Department Damrong Dharma Center Department of Employment
National Anti Corruption Commission National Health Security Office Ministry of the Interior Udon Thani Local Office
Department of Local Administration Thai Women Empowermend Funds webmaster webmaster
footer haetailocal

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน(Mueang Phan Administrative Organization)
อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 41160

Email : saraban@mueangphan.go.th  โทรศัพท์ : 0-4221-9650 โทรสาร : 0-4221-9650

เว็บไซต์หน่วยงาน : www.mueangphan.go.th
   สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2521 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
Copyright © 2022  www.mueangphan.go.th  All Rights Reserved.
ออกแบบและพัฒนาโดย...www.jewelryitem.com รับทำเว็บไซต์หน่วยงานท้องถิ่น (เทศบาล,อบต.)  

Email : jewelryitem7749@gmail.com โทร.080-0071702(เบอร์ผู้ดูแลเว็บไซต์),(คุณโจ)