เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล...

สื่อโซเซียลหน่วยงาน

เมนูหลัก

การบริหารจัดการความเสี่ยง

 

P01 1

นายนวดล ป่าผึ้ง
หัวหน้าสำนักปลัด
สายด่วน : 084-956-3469
 

P01 2

นายบรรจง คาแพงน้อย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
สายด่วน : 086-2267778

P01 2

นายศุภวิชญ์ สุเสนา
นักจัดการงานทั่วไป 
ชำนาญการ
สายด่วน : 083-3559155

P01 2

นางสาวทิพวรรณ เกตุแก้ว
นักทรัพยากรบุคคล 
ปฏิบัติการ
สายด่วน : 089-7949196 

P01 2

นางสาวภัทรธิรา นาคเสน
นิติกร 
ปฏิบัติการ
สายด่วน : 080-7994797

P01 2

นายคิริเมฆข์ อำเคน
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
สายด่วน : 080-1994502

P01 2

นางญานุมาศ อาสา
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
สายด่วน : 089-277-9824

P01 2

นายฉลอม เนาสี
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน
สายด่วน : 087-0748502

P01 2

นายบุญมี ชาวดร
พนักงานตกแต่งสวน
สายด่วน : 087-4926310

P01 2

นางจีรพันธ์ สระมูล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
สายด่วน : 061-5424561

P01 2

นางสาวนรินทร์รัตน์ ชาวดร
พนักงานทั่วไป
สายด่วน : 063-7545187

P01 2

นายจิรายุ พากุล
ผู้ช้วยเจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
สายด่วน : -

P01 2

นายไกรพิชิต สุระชล
พนักงานดับเพลิง
สายด่วน : 083-3434550

P01 2

ว่าที่ร้อยตรีธัชศักดิ์ ใจบุญ
พนักงานดับเพลิง
สายด่วน : 087-8000272

P01 2

นายนาค คันธี
นักการภารโรง
สายด่วน : 080-7421248

P01 2

นางอัจฉราวรรณ สิงห์วงษ์
พนักงานประจำรถขยะ
สายด่วน : 082-8533533

P01 2

นายประยุทธ์ ศรีประเสริฐ
พนักงานขับรถขยะ
สายด่วน : 081-5391517

P01 2

นายประทีป ดวงอภินันท์
พนักงานขับรถยนต์
สายด่วน : 081-4351076

 

ประกาศจากระบบ E-GP ของกรมบัญชีกลาง(อบต.เมืองพาน อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี)

  1. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
  2. ประกาศราคากลาง
  3. ประกาศเชิญชวน
  4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
next
prev

ประกาศจากระบบ E-GP ของกรมบัญชีกลางทั้งหมด(โดยเลือกหัวข้อ)

ลิงค์หน่วยงานที่น่าสนใจ

Information center to contact the government Comptroller Generals Department Damrong Dharma Center Department of Employment
National Anti Corruption Commission National Health Security Office Ministry of the Interior Udon Thani Local Office
Department of Local Administration Thai Women Empowermend Funds webmaster webmaster
footer haetailocal

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน(Mueang Phan Administrative Organization)
อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 41160

Email : saraban@mueangphan.go.th  โทรศัพท์ : 0-4221-9650 โทรสาร : 0-4221-9650

เว็บไซต์หน่วยงาน : www.mueangphan.go.th
   สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2521 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
Copyright © 2022  www.mueangphan.go.th  All Rights Reserved.
ออกแบบและพัฒนาโดย...www.jewelryitem.com รับทำเว็บไซต์หน่วยงานท้องถิ่น (เทศบาล,อบต.)  

Email : jewelryitem7749@gmail.com โทร.080-0071702(เบอร์ผู้ดูแลเว็บไซต์),(คุณโจ)